Vysvětlení kalibračních pojmů

dE - metrika, to jak lidské oko vnímá určitý barevný rozdíl, čím je číslo menší tím je výsledek lepší a zase naopak. Maximální magická hranice z pohledu kalibrátora je číslo 2,5 ΔE, hodnota, od které je lidské oko schopné detekovat rozdíl.

EOTF - elektrooptický transfer, který se používá u obrazovek s dynamickým rozsahem k zobrazení určité úrovně jasu (SDR "standard dynamic range" a HDR "high dynamic range"

RGB Balance - ukazuje rovnováhu bílé barvy od zcela černé po zcela bílou

Colorspace - barevný prostor, který ukazuje správnost krytí barev, barvy by neměly být příliš saturované nebo vybledlé.

3D LUT - LUT je zkratkou pro slovo Look Up Table. Jedná se o tzv. vyhledávací tabulku, ve které je přesně popsané, jak se zdrojové barvy a jejich tonalita mění na požadovaný cílový odstín. 3D je tam proto, že každá RGB barva se skládá ze tří souřadnic. Celé si to můžeme představit jako krychli obsahující hodnoty jednotlivých barev. Díky 3D LUT technologii získáváme přesnější krytí barev a jejich tónů. Většina TV je 1D LUT a vše je zpracováno tak, že každá RGB barva jde zvlášť, ale u 3D LUT se vše propojuje do jednoho celku a nedochází k žádnému překrytí barev.

Vysvětlení kalibračních pojmů

Přijedeme za Vámi

Napište nám nebo volejte.
Naše služby nabízíme na celém území Česka a Slovenska.

Přijedeme za Vámi.

  • +420 602 735 031
  • ( nick: Riddle )

Máte na nás dotaz?
Potřebujete poradit?

Pro optimální nastavení obrazu
používáme profesionální kalibrační technologie


X-Rite 1
Light Illusion 1
AUDIO-VISUAL TECHNOLOGY 1
FancyTV 1
Lumagen Inc. 1
Portrait Displays 1
Professional Video Alliance (PVA) 1
Klein Instruments corp. 1
Murideo SIX-G a SIX-A (4K UHD & HDR generátor a analyzátor signálu) 1
Jeti 1